Po wprowadzeniu bezkomórkowej szczepionki przeciwko krztuścowi zmniejszyła się częstość zdarzeń niepożądanych wymagających porady lekarskiej

13.02.2013
Hawken S. i wsp.: Underestimating the safety benefits of a new vaccine: the impact of acellular pertussis vaccine versus whole-cell pertussis vaccine on health services utilization. Am. J. Epidemiol., 2012; 176: 1035–42.

W czasopiśmie „American Journal of Epidemiology” opublikowano wyniki kanadyjskiego badania obserwacyjnego oceniającego korzyści wprowadzenia powszechnych szczepień dzieci bezkomórkową szczepionką przeciwko krztuścowi (DTPa). Na podstawie elektronicznych baz danych porównano ryzyko względne wystąpienia zdarzenia niepożądanego po szczepieniu (RI – relative incidence) wymagającego wizyty w oddziale pomocy doraźnej lub hospitalizacji w okresie stosowania szczepionki całokomórkowej (297 034 dzieci, lata 1994–1996) z okresem po wprowadzeniu szczepionki bezkomórkowej (270 335 dzieci, lata 1998–2000). W analizie wykorzystano metodę self-controlled case series, tj. uwzględniono wyłącznie dzieci, u których wystąpiło zdarzenie niepożądane, a okres obserwacji podzielono na okres ekspozycji (pierwsze 3 dni po szczepieniu) i okres kontrolny (9–18 dni po szczepieniu). Zdarzenia niepożądane po szczepieniu istotnie częściej obserwowano w czasie stosowania szczepionki całokomórkowej (DTPw): ryzyko (relative incidence ratio RIR) odpowiednio 1,82 (95% CI: 1,64–2,01), 1,91 (95% CI: 1,71–2,13), 1,54 (95% CI: 1,38–1,72) i 1,51 (95% CI: 1,34–1,69) dla szczepienia DTP wykonanego w 2., 4., 6. i 18. mż. Oznacza to, że po wprowadzeniu szczepionki bezkomórkowej na każde 100 000 podanych dawek uniknięto 253 wizyt w oddziale pomocy doraźnej i 41 hospitalizacji przy szczepieniu w 2. mż., 248 wizyt i 23 hospitalizacji przy szczepieniu w 4. mż., 173 wizyt przy szczepieniu w 6. mż., a przy szczepieniu w 18. mż. 205 wizyt i 28 hospitalizacji. Ogółem uniknięto około 90 wizyt i 9 hospitalizacji miesięcznie. Obliczono także, że po przejściu na szczepionkę bezkomórkową na każde 100 000 dawek podanych w 2., 4., 6. lub 18. mż. liczba epizodów drgawek gorączkowych zmniejszyła się o 23.

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że w ocenie bezpieczeństwa szczepień należy uwzględniać nie tylko swoiste punkty końcowe, jakim jest wystąpienie konkretnego zdarzenia niepożądanego po szczepieniu, ale także ogólny wpływ takich zdarzeń na korzystanie ze świadczeń placówek opieki zdrowotnej. Taka analiza pozwoliła na wykazanie większych korzyści płynących z wprowadzenia programu szczepień preparatem bezkomórkowym w porównaniu ze szczepionką całokomórkową przeciwko krztuścowi.

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości w zakresie szczepień? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!

Konferencje i szkolenia

Kraków – 7–8 września 2018 r.: Krakowska Jesień Pediatryczna 2018 - Krajowa Konferencja Szkoleniowa, szczegółowe informacje »

Przegląd badań