GUS o zachorowalności na choroby zakaźne w 2012 r.

Data utworzenia:  23.01.2014
Aktualizacja: 24.01.2014
GUS

W 2012 r. stwierdzono jedynie 19 przypadków zachorowań na tężec, tj. o 5 przypadki więcej niż rok wcześniej. Wzrosła jednak bardzo istotnie liczba zachorowań na krztusiec – wykryto prawie 4,7 tys. przypadków, tj. prawie trzykrotnie więcej niż w roku poprzednim - wynika z raportu GUS "Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 r."

Krztusiec występował na terenie całego kraju, zwłaszcza w województwie podlaskim, łódzkim i wielkopolskim (20-34 przypadków zachorowań na 100 tys. ludności), najrzadziej natomiast w województwie zachodniopomorskim i lubuskim (mniej niż 4 przypadki zachorowań na 100 tys. ludności).

W 2012 r. wzrosła również liczba zachorowań na odrę – stwierdzono bowiem aż 71 przypadków, podczas gdy rok wcześniej jedynie 38. Zachorowania na odrę występowały głównie u mieszkańców woj. śląskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego (odpowiednio 23, 21 i 18 przypadków), zaś nieliczne przypadki odry odnotowano u mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W pozostałych województwach odry nie stwierdzono.

Zwiększyła się również liczba zachorowań na różyczkę. W ciągu całego roku 2012 stwierdzono prawie 6,3 tys. przypadków zachorowań, tj. o blisko 2 tys. więcej niż przed rokiem. Ponad 1/4 zachorowań stwierdzono tylko w woj. lubelskim, co szóste zachorowanie w woj. śląskim, a w następnej kolejności - w woj. małopolskim.

Nie odnotowano poprawy w częstości występowania wirusowego zapalenia wątroby (WZW) wszystkich typów. Liczba nowo wykrytych zachorowań na WZW typu B utrzymała się na poziomie roku ubiegłego (1,6 tys. przypadków). Nieznaczenie natomiast wzrosła liczba zachorowań na WZW typu A i C , odpowiednio 71 i 2,3 tys. Relatywnie najwięcej przypadków zachorowań na WZW typu B stwierdzono u mieszkańców łódzkiego, podlaskiego i wielkopolskiego, na 100 tys. ludności przypadało bowiem ponad 7 zachorowań , podczas gdy wskaźnik ten na poziomie kraju wynosił nieco ponad 4 zachorowania na 100 tys. ludności.

W przypadku zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu C stosunkowo najliczniej chorowali mieszkańcy woj. lubuskiego – 14 zachorowań na 100 tys. ludności (ponad 2-krotnie częściej niż statystyczny mieszkaniec kraju), a w następnej kolejności mieszkańcy woj. łódzkiego – 11 przypadków zachorowań na 100 tys. ludności.

Pozytywne tendencje odnotowano w zakresie chorób zakaźnych układu pokarmowego. Spadła znacząco liczba stwierdzonej czerwonki bakteryjnej oraz salmonelloz, jak również liczba zarejestrowanych biegunek u dzieci do lat 2 oraz innych bakteryjnych zatruć pokarmowych. Na 100 tys. mieszkańców naszego kraju przypadało tylko 22 przypadki salmonelloz i niespełna 5 bakteryjnych zatruć pokarmowych.

W grupie najmłodszych odnotowano 436 biegunek na 10 tys. dzieci do lat 2, podczas gdy w poprzednim roku aż 444. W ciągu roku 2012 stwierdzono tylko 13 przypadków zachorowań na czerwonkę bakteryjną, tj. o 5 mniej niż przed rokiem, z tego większość (4 przypadki) odnotowano w woj. łódzkim, kolejne 3 przypadki w woj. mazowieckim, po 2 przypadki w woj. małopolskim i śląskim i po 1 przypadku w woj. wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Zachorowania na salmonellozy najczęściej rejestrowano wśród mieszkańców województw mazowieckiego, podkarpackiego i podlaskiego. Na 100 tys. mieszkańców tych województw przypadało bowiem ponad 30 zachorowań, podczas gdy analogiczny wskaźnik dla całego kraju wyniósł mniej niż 22 przypadki. Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe najczęściej występowały u mieszkańców woj. śląskiego (prawie 18 zatruć na 100 tys. ludności) i dolnośląskiego (10 zatruć).

W ciągu całego 2012 roku zarejestrowano ponad 34 tys. przypadków biegunek u dzieci do lat dwóch. Najliczniej występowały one u małych dzieci mieszkających w woj. pomorskim i kujawsko-pomorskim – ponad 600 zachorowań na 10 tys. dzieci, zatem 2-krotnie częściej niż wśród dzieci z woj. dolnośląskiego i ponad 1,5–krotnie częściej niż w całej Polsce.

Odnotowano postęp w zwalczaniu gruźlicy. W ciągu 2012 roku gruźlicę wykryto u ponad 7,5 tys. osób, tj. o blisko 1 tys. osób mniej niż przed rokiem. 93% nowych zachorowań dotyczyło gruźlicy płuc, a tylko 7% - gruźlicy pozapłucnej. Uwzględniając zróżnicowanie terytorialne można stwierdzić, że w 2012 r. gruźlica relatywnie najczęściej była wykrywana u mieszkańców woj. lubelskiego i świętokrzyskiego – prawie 30 przypadków na 100 tys. ludności, podczas gdy analogiczny wskaźnik dla kraju był znacznie niższy – niespełna 20 zachorowań na 100 tys. ludności.

W 2012 r. wzrosła znacząco liczba wykrywanych chorób wenerycznych, w tym zwłaszcza rzeżączki. Stwierdzono bowiem ponad 730 przypadków zachorowań na rzeżączkę, tj. prawie 2,5-krotnie więcej niż przed rokiem. Podobnie jak w roku ubiegłym odnotowano prawie 1 tys. zachorowań na kiłę. Stosunkowo najwięcej przypadków chorób wenerycznych wykryły laboratoria zlokalizowane w woj. mazowieckim, pomorskim, małopolskim, łódzkim i śląskim, a także w kujawsko-pomorskim (ponad 80% wszystkich zachorowań w kraju).

Z uwagi na zagwarantowaną możliwość leczenia choroby wenerycznej w dowolnej przychodni skórno-wenerycznej na terenie całego kraju analiza terytorialna może nie oddawać prawidłowego rozkładu, tym niemniej relatywnie najczęściej choroby weneryczne stwierdzano w woj. pomorskim – 15 przypadków na 100 tys. ludności oraz w woj. mazowieckim – 11 przypadków na 100 tys. ludności.

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań