Komunikat głównego inspektora sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2020

05.11.2019

Warszawa, dnia 16 pazdziernika 2019 r.

Poz. 87

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2020

Na podstawie art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495) ogłasza się Program Szczepień Ochronnych na rok 2020, który stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Główny Inspektor Sanitarny
Jarosław Pinkas

Pobierz: Komunikat głównego inspektora sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2020

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań