Komunikat Ministra Zdrowia ws. uznania szczepienia przeciwko COVID-19 wykonanego poza granicami Polski

Minister Zdrowia w oficjalnym komunikacie przedstawił warunki uznania szczepienia przeciwko COVID-19 wykonanego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (RP) oraz wydania Unijnego Certyfikatu COVID-19 (UCC).

Od 30 września 2021 roku każdy obywatel RP oraz cudzoziemiec uprawniony do udziału w Narodowym Programie Szczepień, który poza granicami Polski został zaszczepiony przeciwko COVID-19 jedną lub dwiema dawkami preparatu dopuszczonego do obrotu w Unii Europejskiej, może zgłosić się do wybranego punktu szczepień, w celu wprowadzenia wykonania tego szczepienia do krajowego systemu ewidencji szczepień prowadzonego w systemie e-Zdrowie (P1).

Na podstawie wprowadzonej do systemu dokumentacji poświadczającej wykonanie szczepienia w innym kraju oraz po realizacji pełnego schematu szczepienia, w systemie e-Zdrowie zostanie automatycznie wygenerowany UCC, który pacjent będzie mógł samodzielnie pobrać i wydrukować z Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz aplikacji mobilnych „mObywatel” i „mojeIKP” lub poprosić o jego wydrukowanie z aplikacji gabinetowej podczas wizyty w punkcie szczepień.

Każdorazowo, warunkiem niezbędnym do uznania szczepienia wykonanego zagranicą w krajowym systemie e-Zdrowie (P1) jest przedłożenie przez osobę zainteresowaną następujących dokumentów w punkcie szczepień:

  1. Oryginału, wraz z kopią, dokumentu (certyfikat/zaświadczenie) potwierdzającego wykonanie szczepienia przeciwko COVID-19 poza granicami kraju, zgodnego z wzorem obowiązującym w państwie przyjęcia szczepienia,
  2. Tłumaczenia na język polski dokumentu o którym mowa w pkt 1. przez tłumacza przysięgłego,
  3. Oświadczenia osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z wprowadzeniem szczepienia wykonanego poza granicami kraju do systemu krajowego, w tym zgodę na automatyczne wygenerowanie w systemie e-Zdrowie (P1) UCC po zakończeniu pełnego cyklu szczepienia (p. załącznik nr 1).

Dostarczone dokumenty, o których mowa w pkt 1. (kopia) oraz pkt 2.–3. (kopia) włącza się do dokumentacji medycznej pacjenta przechowywanej w punkcie szczepień.

Uprawnionymi do wprowadzenia do systemu dokumentacji poświadczającej przyjęcie szczepienia wykonanego poza granicami kraju są osoby, o których mowa w art. 21c ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zatrudnione w podmiocie, który przystępując do Narodowego Programu Szczepień utworzył punkt szczepień przeciwko COVID-19. Aktualny wykaz punktów szczepień jest podawany do publicznej wiadomości w Biuletynach Informacji Publicznej na stronach internetowych poszczególnych Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Fundusz Zdrowia zgodnie z ich właściwością terytorialną oraz na mapie punktów szczepień pod linkiem: www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktowszczepien.

Techniczne aspekty związane z prawidłowym dodaniem e-Karty szczepienia wykonanego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w aplikacji gabinet.gov.pl opisano w załączniku nr 2 do niniejszego komunikatu (p. załącznik nr 2).

Pełna treść komunikatu dostępna jest tutaj: Komunikat Ministra Zdrowia nr 13

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań