Leczenie przeciwkrzepliwe w trakcie chemioterapii

23.01.2023
prof. dr hab. n. med. Marek Wojtukiewicz, Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, UM w Białymstoku

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Małopłytkowość w czasie ciąży
  • Małopłytkowość immunologiczna
  • Nowotwór
  • Małopłytkowość
  • Ostre niedokrwienie kończyny górnej
  • Ostre niedokrwienie kończyn dolnych
  • Nowotwór złośliwy a ciąża