Co wiemy o bezpieczeństwie leczenia przeciwkrzepliwego po krwawieniu wewnątrzczaszkowym na podstawie wyników badań?

13.03.2023
Omówienie artykułu: Effectiveness and safety of antithrombotic medication in patients with atrial fibrillation and intracranial hemorrhage: systematic review and meta-analysis.
E. Ivany i wsp.
Stroke, 2022; 53: 3035–3046

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Krwotok podpajęczynówkowy
  • Ostre niedokrwienie kończyny górnej
  • Migotanie przedsionków