Uczulenie na rośliny strączkowe u dzieci z alergią na orzechy ziemne

26.10.2022
Omówienie artykułu: Relevance of sensitization to legumes in peanut-allergic children
Muller T. i wsp.
Pediatr Allergy Immunol. 2022 Sep;33(9):e13846.

Wybrane treści dla pacjenta
  • Obrzęk naczynioruchowy
  • Kontrowersje wokół spożycia mleka krowiego i jego przetworów
  • Wstrząs anafilaktyczny (anafilaksja)
  • Alergia pokarmowa
  • Nadwrażliwość na pokarmy
  • Alergia pokarmowa u dzieci