Użyteczność domowych badań spirometrycznych i pomiarów tlenku azotu w wydychanym powietrzu dla leczenia astmy

17.03.2023
Omówienie artykułu: Domiciliary fractional exhaled nitric oxide and spirometry in monitoring asthma control and exacerbations
Wang R. i wsp.
J Allergy Clin Immunol Pract. 2023 Feb 18;S2213-2198(23)00188-5.

Wybrane treści dla pacjenta
  • Nadreaktywność oskrzeli
  • Badania wykonywane u chorych na astmę: morfologia krwi
  • Bronchoskopia
  • Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
  • Proces zapalny w oskrzelach
  • Spirometryczna próba prowokacyjna
  • Astma zawodowa
  • Astma u dzieci - mechanizmy i przyczyny
  • Inne badania wykonywane u chorych na astmę
  • Próba rozkurczowa u chorych na astmę