Jakie neurologiczne powikłania COVID-19 są wskazaniem do szybkiego wdrożenia rehabilitacji?

04.11.2021
prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie