Czy okres ważności Unijnych Certyfikatów COVID (UCC) zostanie przedłużony w roku 2022? Czy przyjęcie dawki przypominającej szczepionki przedłuża okres ważności UCC?

10.11.2021
dr n. med. Agnieszka Wroczyńska
Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, Gdański Uniwersytet Medyczny
aktualizacja 15.11.2021

13 listopada Ministerstwo Zdrowia poinformowało o przedłużeniu ważności Unijnych Certyfikatów COVID po przyjęciu dawki przypominającej (trzeciej lub drugiej dawki w przypadku szczepionki Janssen/Johnson&Johnson).1

Po decyzji Ministerstwa Zdrowia UCC jest ważny w Polsce przez rok od daty przyjęcia dawki przypominjącej. Dokument ten jest dostępny dla pacjentów w Internetowym Koncie Pacjenta oraz aplikacji m-obywatel. Osoby niekorzystające z jednego z tych dwóch narzędzi elektronicznych mogą poprosić o wydruk certyfikatu w placówce Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub punkcie szczepień. Zgodnie z informacją MZ wydłużenie okresu ważności certyfikatu zostało wprowadzone w oparciu o rekomendację Rady Medycznej.

Trzecia dawka przypominająca szczepionki przeciw COVID-19 (druga w przypadku szczepionki J/J&J) jest dostępna od 2 listopada dla każdej osoby w wieku powyżej 18 lat, której od pełnego zaszczepienia minęło przynajmniej pół roku. E-skierowanie wystawiane jest automatycznie po upływie 6 miesięcy od pełnego zaszczepienia. Osoby z deficytem odporności, które skończyły 12 lat mogą natomiast z 3 dawki dodatkowej szczepienia przeciw COVID-19 (drugiej w przypadku szczepionki J&J). Jednak w przypadku tych osób, decyzja o wydłużeniu ważności Unijnych Certyfikatów COVID zostanie podjęta po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Rady Medycznej.

MZ poinformowało także, że Unijny Certyfikat COVID (UCC) każdej osoby, która przyjęła dawkę przypominającą przed 13 listopada jest ważny od daty przyjęcia tej dawki.

UCC jest dokumentem przydatnym dla podróżujących do krajów UE, w których funkcjonują udogodnienia dla osób zaszczepionych przy przekraczaniu granicy państwowej lub przy korzystaniu z obiektów publicznych (np. restauracje, wyciągi narciarskie). W październiku br. Komisja Europejska opublikowała raport dotyczący systemu wydawania i stosowania UCC w krajach UE. Zgodnie z tym dokumentem uznawany okres ważności certyfikatów po szczepieniu przeciwko COVID-19 zależy od decyzji poszczególnych państw. Komisja Europejska nie rozważa obecnie wprowadzania zmian w regulacjach prawnych w celu ustalenia uniwersalnego dla UE okresu ważności certyfikatów, natomiast zamierza nadal na bieżąco monitorować sytuację z uwagi na pojawiające się nowe dowody naukowe, które mogłoby wpłynąć na tę kwestię.2 Niektóre kraje UE wprowadziły na swoim terenie zasady, zgodnie z którymi uznawany lokalnie okres ważności UCC jest krótszy niż rok. Przykładem takiego państwa jest Austria, w której od 06.12.2021 r. okres ważności dokumentu potwierdzającego szczepienie ma wynosić 9 miesięcy po przyjęciu ostatniej dawki szczepionki.3 Informacje dotyczące zasad przekraczania granic w UE oraz ważności UCC w poszczególnych krajach aktualizowane są na bieżąco w serwisie Re-open EU (https://reopen.europa.eu).

Piśmiennictwo:

1. https://www.gov.pl/web/zdrowie/wydluzamy-waznosc-certyfikatow?fbclid=IwAR2X_AfRIWVxhodlOReQhCc4GkxhSEE2rx0xFqqMWo56jS332rQH1LB8Xxk (dostęp 15.11.2021r.)
2. Komisja Europejska. REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL pursuant to Article 16(1) of Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council on a framework for the issuance, verification and acceptance of interoperable COVID-19 vaccination, test and recovery certificates (EU Digital COVID Certificate) to facilitate free movement during the COVID-19 pandemic https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_en_act_part1_v2_1.pdf (dostęp 10.11.2021r.)
3. https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Maßnahmen.html?fbclid=IwAR0YwYMPd9Jy250gSvD3opflvLSjsqo_3VUC_q7aJCOTww4DSGRi7kFZVv0#aktuelle-massnahmen-ab-8-november-2021 (dostęp 10.11.2021r.)