Obowiązki lekarza rodzinnego wobec pacjenta z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2, który odmawia wykonania testu

17.01.2022
dr n. prawn. Tamara Zimna, radca prawny
Kancelaria Prawa Medycznego, www.tamarazimna.pl

Jakie są obowiązki lekarza, w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 wobec pacjenta, który odmawia wykonania testu (w ramach NFZ oraz w przypadku lekarza rodzinnego pracującego w prywatnej opiece zdrowotnej)?
Czy pacjent ma prawo do odmowy wykonania testu RT-PCR w odniesieniu do siebie, oraz czy ma prawo odmówić opiekun prawny np. osoby niepełnosprawnej. Jakie są obowiązki lekarza w takiej sytuacji. Czy test można zlecić bez zgody chorego?
Jakie są obowiązki lekarza oraz jakie są obowiązki/prawa pacjenta w tym zakresie?

Jeśli stan zdrowia pacjenta spełnia kryteria wskazane w definicji przypadku COVID-19 na potrzeby nadzoru nad zakażeniami SARS-CoV-2, określonej przez Głównego Inspektora Sanitarnego i opublikowanej w komunikacie zamieszczonym na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego (Nowa definicja z 31.10.2020 r.1) lekarz na podstawie wywiadu i objawów u pacjenta stwierdza podejrzenie COVID-19. Obowiązki ustawowe lekarza opisane w ustawie o chorobach zakaźnych i zakażeniach wynikające z podejrzenia u pacjenta zakażenia lub choroby zakaźnej nie są uzależnione od źródła finansowania świadczeń medycznych i są takie same zarówno w ramach NFZ, jak i w przypadku lekarza rodzinnego pracującego w prywatnej opiece zdrowotnej. Celem takiej regulacji jest obowiązek reakcji każdego lekarza podejrzewającego zachorowanie na chorobę zakaźną w celu zapobiegania szerzeniu się w populacji zakażeń i chorób zakaźnych.
W przypadku spełnienia kryteriów przypadku podejrzenia COVID-19 lekarz powinien postępować zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i standardem organizacyjnym opieki nad takim pacjentem2, tzn. że gdy są ku temu wskazania powinien wystawić skierowanie na test, także bez zgody chorego na podstawie art. 35 ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach. Zgodnie z jego dyspozycją w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, lekarz kierujący m.in. do izolacji, kwarantanny lub zlecający izolację w warunkach domowych, kierując się własną oceną stopnia zagrożenia dla zdrowia publicznego, poddaje osobę podejrzaną o zachorowanie, chorą na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lub osobę narażoną na zakażenie izolacji, kwarantannie, badaniom lub zleca izolację w warunkach domowych, również w przypadku, gdy brak jest decyzji inspektora sanitarnego, a osoba podejrzana o zachorowanie, chora lub narażona na zakażenie nie wyraża zgody na izolację, kwarantannę, wykonanie badania lub izolację w warunkach domowych.

Od 26 października 2020 r. wprowadzono zasadę objęcia automatyczną kwarantanną z mocy prawa osób podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2 skierowanych na test z powodu podejrzenia zakażenia SARS-Cov-2. Wynika to z § 4 ust. 1  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz. U. z 2021 r., poz. 861 z późn. zm.

strona 1 z 2
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce Covid - aktualne dane

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!