Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej (30.03.2020)

18.03.2020

Aktualizacja na dzień 30.03.2020r.

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia spowodowanych: urazem, udarem, przyczyną kardiologiczną lub innymi przyczynami nagłego pogorszenia stanu zdrowia dla Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) i Izb Przyjęć (IP) oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM).

Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej – prof. dr hab. Adam Nogalski

PODSTAWOWE ZASADY:

 • Zidentyfikuj potencjalny przypadek jak najszybciej!!!
 • Ogranicz ryzyko zakażenia innych pacjentów i personelu.

POSTĘPOWANIE WSTĘPNE:

 1. Zawsze rozpocznij wywiad medyczny od wywiadu epidemiologicznego oraz w kierunku identyfikacji występowania kryteriów klinicznych (zgodnie z informacjami zamieszczonymi poniżej).
 2. Zmierz temperaturę ciała pacjenta.

UWAGA!

- Wywiad epidemiologiczny, ocena kryteriów klinicznych i pomiar temperatury ciała powinny być przeprowadzone jako pierwsze, przed etapem rejestracji pacjenta i podjęciem jakichkolwiek czynności.

- ZRM, który przywozi pacjenta, zawsze powinien wcześniej poinformować SOR lub IP o fakcie uzasadnionego podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u transportowanego pacjenta.

Osobą spełniającą kryteria przypadku podejrzanego o COVID-19 jest pacjent z ostrą infekcją dróg oddechowych o nagłym początku i przynajmniej z jednym z następujących objawów: kaszel, gorączka, duszność, którym czasem mogą towarzyszyć bóle głowy, mięśni, nudności, wymioty, biegunka.

Dodatkowo, prawdopodobieństwo COVID-9 wzrasta, jeśli w ostatnich 14 dniach pacjent miał bliski kontakt z potwierdzonym przypadkiem COVID-19 lub miał bliski kontakt z osobą objętą kwarantanną z powodu COVID-19.

WYWIAD EPIDEMIOLOGICZNY

Pacjent ma dodatni wywiad epidemiologiczny w przypadku, gdy w okresie ostatnich 14 dni:

 • Miał bliski kontakt z osobą z potwierdzonym lub prawdopodobnym zachorowaniem na COVID-19 lub
 • Miał bliski kontakt z osobą objętą kwarantanną.

KRYTERIA KLINICZNE

Kryterium AKryterium BKryterium C
Pacjent bez objawów chorobowych, ale
z dodatnim wywiadem epidemiologicznym.
Pacjent skąpoobjawowy z objawami ostrej infekcji górnych dróg oddechowych, spełniający wszystkie następujące kryteria:
 1. Temperatura < 38°C,
 2. Liczba oddechów < 20/min.,
 3. SaO2 >95%,

niezależnie od wywiadu epidemiologicznego.
Pacjent z objawami ostrej infekcji dróg oddechowych (kaszel, gorączka, duszność), spełniający min. jedno z następujących kryteriów:
 1. Temperatura ≥ 38°C,
 2. Liczba oddechów ≥ 20/min.,
 3. SaO2 ≤ 95%,
niezależnie od wywiadu epidemiologicznego.

Pacjenta w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia spowodowanego przyczyną inną niż COVID-19, z pozytywnym wywiadem epidemiologicznym (kryterium A) lub spełniającego kryterium B lub C, należy traktować tak jak pacjenta potencjalnie zakażonego koronawirusem SARS-CoV-2 do czasu wykluczenia tego zakażenia (ujemny wynik testu PCR).

Dalsze postępowanie diagnostyczne i lecznicze u pacjentów podejrzanych o COVID-19 powinno odbywać się z zachowaniem zasad izolacji pacjenta i zastosowania odpowiednich środków ochrony osobistej personelu medycznego, do czasu wykluczenia tego zakażenia (ujemny wynik testu PCR).

DECYZJA O MIEJSCU WSTĘPNEGO ZAOPATRZENIA PACJENTA

 • Pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, u których jednocześnie występują objawy chorobowe opisane jako kryterium B lub C oraz pacjentów bezobjawowych (kryterium A) w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, u których występuje pozytywny wywiad epidemiologiczny, gdy stan pacjenta na to pozwala, należy podjąć transport bezpośrednio do dedykowanego szpitala jednoimiennego (wymienionego na liście 19 szpitali zakaźnych uruchomionych od dnia 16.03.2020r).
 • Gdy stan zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta nie pozwala na taki transport lub gdy wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające transport do szpitala jednoimiennego, pacjent powinien być leczony w SOR lub IP do czasu zakończenia procedur ratujących życie lub zdrowie.

POSTĘPOWANIE W SOR/IP Z PACJENTEM PODEJRZANYM O COVID-19

 1. Jeżeli stan kliniczny pacjenta na to pozwala, należy niezwłocznie wyposażyć pacjenta w maseczkę ochronną i dozownik z płynem do odkażania rąk.
 2. Należy przeprowadzić proces diagnostyczno-leczniczy odpowiednio do stanu nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.
 3. Należy zapewnić niezbędny, najkrótszy pobyt pacjenta w SOR lub IP, w miejscu odizolowanym od innych pacjentów przebywających i zgłaszających się do oddziału (zgodnie z wewnętrznymi procedurami izolacji chorych).
 4. W miarę możliwości, należy ograniczyć diagnostykę obrazową do niezbędnego minimum, unikając transportowania pacjenta do innych obszarów szpitala.
 5. Należy stosować odpowiedni sprzęt medyczny (pojemniki do pobierania i transportu próbek materiału rekomendowane dla pacjentów podejrzanych o COVID-19).
 6. Należy stosować środki ochrony osobistej dla personelu medycznego zalecane do procedur medycznych wykonywanych u pacjentów podejrzanych o COVID-19.

DECYZJE O DALSZYM LECZENIU PACJENTA

1. Pacjenci z podejrzeniem COVID-19, którzy ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub zdrowia (inny niż COVID-19) wymagają dalszej hospitalizacji:

Po zakończeniu procesu diagnostyczno-leczniczego lub po stabilizacji funkcji życiowych, czyli po zakończeniu wszystkich niezbędnych działań ratunkowych lub odpowiednich procedur medycznych koniecznych do wykonania w trybie pilnym, podejmowana jest decyzja o dalszym leczeniu pacjenta:

 • Jeśli stan zdrowia pacjenta pozwala na przewiezienie go do jednoimiennego szpitala zakaźnego (wymienionego na liście 19 szpitali zakaźnych uruchomionych od dnia 16.03.2020r.), a szpital ten posiada możliwości leczenia schorzenia występującego u tego pacjenta, należy przewieźć pacjenta do takiego szpitala, po uprzednim kontakcie i porozumieniu telefonicznym. W przeciwnym wypadku, pacjent powinien pozostać w szpitalu, w którym aktualnie przebywa, w miejscu wyznaczonym w wewnętrznych procedurach danego szpitala, do czasu uzgodnienia innego miejsca hospitalizacji lub wypisania ze szpitala.
 • Należy skontaktować się z lekarzem z oddziału zakaźnego lub Powiatową Stacją Sanitarną w celu ustalenia dalszego postępowania w zakresie leczenia i diagnostyki COVID-19, w tym hospitalizacji.
 • W przypadku trudności w ustaleniu docelowego miejsca leczenia pacjenta z podejrzeniem COVID-19, który wymaga hospitalizacji, szpital, w którym aktualnie przebywa pacjent kontaktuje się z Wojewódzkim Koordynatorem Ratownictwa Medycznego, który ustala i wskazuje miejsce hospitalizacji pacjenta. Wskazanie Wojewódzkiego Koordynatora jest wiążące dla szpitala, do którego zostaje skierowany pacjent.

2. Pacjenci z podejrzeniem COVID-19 spełniający kryterium A lub B, którzy ze względu na przyczynę zgłoszenia się do SOR lub IP mogą zostać wypisani do domu:

strona 1 z 2