Przestrzeganie zasad rygoru sanitarnego przez osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 – tymczasowe zalecenia CDC

12.03.2021
Opracowała: Małgorzata Ściubisz, mgr zdrowia publicznego
Na podstawie: Interim public health recommendations for fully vaccinated people. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html (dostęp: 10.03.2021)

Amerykańskie Centers for Disease Control and Prevention (CDC) opublikowały tymczasowe zalecenia dotyczące przestrzegania zasad rygoru sanitarnego w trakcie kontaktów społecznych i aktywności towarzyskich podejmowanych przez osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19 w przestrzeni publicznej oraz poza nią, a także izolacji, kwarantanny i badań w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 u tych osób. Na potrzeby niniejszych zaleceń za w pełni zaszczepione uznaje się osoby:

  1. które otrzymały 2 dawki szczepionki mRNA firmy Pfizer lub mRNA firmy Moderna (w Polsce także „oksfordzkiej” szczepionki wektorowej firmy AstraZeneca; w oryginale nie uwzględniono tego preparatu, gdyż nie jest on dostępny w Stanach Zjednoczonych – przyp. red.) lub 1 dawkę wektorowej szczepionki firmy Janssen/Johnson & Johnson
  2. u których minęły ≥2 tygodnie od podania ostatniej dawki zalecanego pełnego schematu.

Wprowadzenie

Aktualnie dostępne szczepionki przeciwko COVID-19 charakteryzują się bardzo dużą skutecznością w zapobieganiu zachorowaniom na COVID-19, zwłaszcza tym o ciężkim przebiegu. Coraz więcej danych naukowych wskazuje, że szczepienie przeciwko COVID-19 (w pełnym schemacie) zmniejsza także ryzyko bezobjawowego zakażenia SARS-CoV-2 i tym samym ryzyko transmisji wirusa w populacji. Nadal nie wiemy jednak jak długo utrzymuje się odporność po szczepieniu i w jakim stopniu dostępne szczepionki chronią przed zachorowaniami wywoływanymi przez nowe warianty SARS-CoV-2. Dopóki nie będzie wiadomo więcej na ten temat, a odsetek osób zaszczepionych w populacji nie będzie dostatecznie duży, niektóre zasad rygoru sanitarnego muszą być przestrzegane niezależnie od statusu szczepienia przeciwko COVID-19. Uznano jednak, że korzyści wynikające ze złagodzenia pewnych obostrzeń dla osób w pełni zaszczepionych mogą przewyższać ryzyko ich zachorowania na COVID-19 lub ryzyko przeniesienia zakażenia SARS-CoV-2 na kontaktujące się z nimi osoby. Takie rozwiązanie może również pozytywnie wpłynąć na podjęcie decyzji o szczepieniu przez inne osoby. Eksperci CDC zastrzegają, że niniejsze zalecenia będą aktualizowane wraz z pojawieniem się nowych danych naukowych.

Spotkania poza przestrzenią publiczną (np. w domu)

Spotkania między osobami w pełni zaszczepionymi

  • Spotkania w zamkniętych pomieszczeniach między osobami w pełni zaszczepionymi, które nie noszą maseczek zasłaniających usta i nos lub nie zachowują dystansu fizycznego, są prawdopodobnie związane z małym ryzykiem zakażenia SARS-CoV-2.

Spotkania między osobami w pełni zaszczepionymi i nieszczepionymi

  • Spotkania w zamkniętych pomieszczeniach między osobami w pełni zaszczepionymi i osobami nieszczepionymi, które nie noszą maseczek zasłaniających usta i nos lub nie zachowują dystansu fizycznego, są prawdopodobnie związane z małym ryzykiem zakażenia dla osób w pełni zaszczepionych.

Uwaga: w tej sytuacji zakres podejmowanych środków ostrożności powinien zależeć od tego, czy osoby nieszczepione należą do tego samego lub różnych gospodarstw domowych oraz od tego czy osoby nieszczepione należą do grupy ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19.

Osoby nienależące do grupy ryzyka

  • Osoby w pełni zaszczepione mogą spotykać się w zamkniętych pomieszczeniach z osobami nieszczepionymi należącymi do jednego gospodarstwa domowego, w którym nie ma osób z grup ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19, bez konieczności noszenia maseczek zasłaniających usta i nos i zachowywania dystansu fizycznego.

Osoby z grup ryzyka

  • Osoby w pełni zaszczepione mogą spotykać się z osobami nieszczepionymi należącymi do jednego gospodarstwa domowego, w którym są osoby z grup ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19, ale spotkanie powinno odbyć się na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach i wszyscy uczestnicy spotkania powinni nosić dobrze dopasowaną maskę zasłaniającą usta i nos oraz przestrzegać zasad dystansu społecznego (zachowywać odstęp ≥2 m od innych osób).

Osoby należące do kilku różnych gospodarstw domowych

strona 1 z 2