Zalecenia ECDC dotyczące kwarantanny i izolacji z powodu zakażenia SARS-CoV-2 w obecnej sytuacji epidemiologicznej - strona 2

14.01.2022
tłumaczenie: dr n. med. Martyna Biały

Komentarz Redakcji

W ostatnich tygodniach na terenie UE i EOG odnotowano gwałtowny wzrost liczby zakażeń SARS-CoV-2 związany z rozprzestrzenianiem się wariantów Delta i Omikron. Europejskie Centrum Kontroli Chorób (ECDC) oceniło ogólny poziom ryzyka dla zdrowia publicznego związany z rozprzestrzenianiem się nowego wariantu SARS-CoV-2 jako wysoki. Eksperci ECDC prognozują gwałtowny wzrost liczby zakażeń w nadchodzących tygodniach, co może pociągnąć za sobą dużą absencję w pracy, w tym w sektorach kluczowych (m.in. w placówkach opieki medycznej). Zwrócono również uwagę na ryzyko przekroczenia możliwości testowania i śledzenia kontaktów w wielu państwach UE i EOG. Wobec powyższego, biorąc pod uwagę szybkie rozprzestrzenianie się nowego wariantu wirusa, ECDC zaproponowało opcje dotyczące zasad kwarantanny i izolacji na wypadek wystąpienia dużej presji na systemy opieki medycznej i inne kluczowe obszary społeczne wynikające z aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Eksperci podkreślają jednak, że proponowane opcje nie są poparte dowodami naukowymi i mogą wiązać się z ryzykiem szerzenia się zakażenia.

Obecnie w Polsce obowiązują zasady izolacji i kwarantanny ogłaszane rozporządzeniem Rady Ministrów. Ostatnie z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2311) zmienia zapisy dotyczą kwarantanny i testów domowników osób zakażonych SARS-CoV-2 https://www.mp.pl/covid19/prawo/287569,nowe-zasady-obowiazkowej-kwarantanny-i-testow-domownikow-osob-zakazonych-sars-cov-2

Eksperci ECDC podkreślają pilne wdrażanie i konsekwentne przestrzeganie działań mających na celu ograniczenie transmisji wirusa w celu zachowania funkcjonowania systemu opieki medycznej oraz ochrony populacji najbardziej podatnych na ciężki przebieg zakażenia. Działania te obejmują przede wszystkim szczepienia, ale również wzmocnienie interwencji niefarmakologicznych (powszechne stosowanie masek, dystansowanie się, ograniczenie publicznych i prywatnych zgromadzeń, praca zdalna, ograniczenie kontaktów z wieloma grupami osób, w tym pomiędzy różnymi gospodarstwami domowymi).

Piśmiennictwo do komentarza:

1. ECDC updates its guidance regarding quarantine and isolation considering the rapid spread of Omicron in the EU/EEA. 7.01.2022. https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/ecdc-updates-guidance-regarding-quarantine-and-isolation-considering-spread-of-omicron
strona 2 z 2