Pilne badanie radiologiczne z użyciem jodowego środka cieniującego u chorego z jawną nadczynnością tarczycy

21.01.2021
prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała
Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu