Czas od wystąpienia pierwszych objawów do rozpoznania zespołu Cushinga

15.01.2021
Omówienie artykułu: Time to diagnosis in Cushing’s syndrome: a meta-analysis based on 5367 patients
G. Rubinstein i wsp.
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2020; doi: 10.1210/clinem/dgz136O