Czynniki ryzyka rozwoju przewlekłego autoimmunologicznego zapalenia tarczycy

26.06.2019
Prof. Leonard Wartofsky, Georgetown University, USA
Rozmowa została zarejestrowana podczas McMaster International Review Course in Medicine (MIRCIM) w Krakowie w 2018 r.