Leczenie sprzyjające redukcji masy ciała u chorych na cukrzycę typu 2

03.07.2020
dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, prof. WUM
Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny