Kobieta z klasyczną postacią wrodzonego przerostu nadnerczy planująca ciążę

23.10.2020
dr hab. n. med. Urszula Ambroziak
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego