Czy u pacjenta zakażonego SARS-CoV-2, który jest w bardzo ciężkim stanie, a w badaniach laboratoryjnych stwierdza się cechy nadczynności tarczycy, istnieje ryzyko przełomu tarczycowego?

14.05.2020
prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała
Katedra i Klinika Endokrynologii Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych UM, Poznań