Podstawy etyki lekarskiej

 • Kontakt chorego z rodziną, bliskimi i kapelanem

  Pacjent zagubiony w obcym środowisku instynktownie pragnie kontaktu z bliskimi osobami oraz tymi, którzy stanowili dla niego codzienne oparcie. Stąd też w KEL w artykule 19 czytamy: „Chory w trakcie leczenia ma prawo do korzystania z opieki rodziny lub przyjaciół, a także do kontaktów z duchownym. Lekarz powinien odnosić się ze zrozumieniem do osób bliskich choremu wyrażających wobec lekarza obawy o zdrowie i życie chorego”

 • Prawo pacjenta do poszerzenia horyzontu konsultacji

  "Lekarz leczący nie może sprzeciwiać się, by chory zasięgał opinii o stanie swego zdrowia i postępowaniu lekarskim u innego lekarza. Na życzenie pacjenta powinien ułatwić mu taką konsultację" (KEL)

 • Informowanie pacjenta oraz jego rodziny – kiedy lekarz ma prawo milczeć

  Lekarz może nie informować pacjenta o stanie jego zdrowia bądź o leczeniu, jeśli pacjent wyraża takie życzenie. Informowanie rodziny lub innych osób powinno być uzgodnione z chorym. (KEL)

 • Informowanie o niepomyślnej prognozie

  „W razie niepomyślnej dla chorego prognozy lekarz powinien poinformować o niej chorego z taktem i ostrożnością. Wiadomość o rozpoznaniu i złym rokowaniu może nie zostać choremu przekazana tylko w przypadku, jeśli lekarz jest głęboko przekonany, iż jej ujawnienie spowoduje bardzo poważne cierpienie chorego lub inne niekorzystne dla zdrowia następstwa; jednak na wyraźne żądanie pacjenta lekarz powinien udzielić pełnej informacji”.

 • KEL: Zgoda pacjenta w działaniach diagnostycznych, leczniczych i zapobiegawczych

  Postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze wymaga zgody pacjenta. Jeżeli pacjent nie jest zdolny do świadomego wyrażenia zgody, powinien ją wyrazić jego przedstawiciel ustawowy lub osoba faktycznie opiekująca się pacjentem. (KEL)

 • KEL: Czy lekarz może wpływać na pacjenta?

  W dzisiejszych czasach lekarz nie zostaje obdarzony zaufaniem niejako z urzędu, jak to miało miejsce jeszcze w niedalekiej przeszłości – musi sobie na to zaufanie zasłużyć całą swoją postawą.

 • Przekazywanie informacji pacjentowi

  Nakazując lekarzowi respektowanie prawa pacjenta do świadomego podejmowania decyzji dotyczących jego zdrowia, KEL nakłada na niego dwa obowiązki: zapewnienie warunków do świadomego podjęcia decyzji, a jednocześnie szacunek dla decyzji pacjenta bez względu na to, jaka ona jest.

 • Kredyt zaufania w relacji lekarz-pacjent

  Relacje między pacjentem a lekarzem powinny opierać się na ich wzajemnym zaufaniu; dlatego pacjent powinien mieć prawo do wyboru lekarza.

 • KEL: Warunki odpowiedniej jakości opieki medycznej nad pacjentem

  Dla zapewnienia pacjentom bezpiecznej opieki o najwyższej jakości podstawowe znaczenie mają: wiedza lekarza, jego umiejętności praktyczne, umiejętności porozumiewania się z pacjentami, doświadczenie oraz jego postawa moralna.

79 artykułów - strona 2 z 8

Zadaj pytanie ekspertowi

Prosimy o zadawanie pytań dotyczących wątpliwości z dziedziny etyki w codziennej praktyce lekarskiej.
Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!