Terapia chorób

 • Dylematy wokół zgody pacjenta

  Problem uzyskania przez lekarza zgody pacjenta na przeprowadzenie określonego działania diagnostycznego lub terapeutycznego pojawiał się w historii medycyny stopniowo i zależał od określonego modelu relacji lekarz-pacjent.

 • Cierpienie człowieka jako konstytutywny element natury ludzkiej. Przyczynek do antropologii personalistycznej

  Człowiek jest ciągle tajemnicą. Chociaż już starożytni opisali jego naturę, to zarówno doświadczenie ludzkiej historii, dane naukowe i refleksja filozoficzna dowodzą, że w swojej istocie człowiek potrzebuje dalszych analiz samego siebie, jest bowiem z punktu widzenia antropologii bytem poszukującym zrozumienia siebie.

 • Etyczna problematyka chorób przewlekłych

  Dyskusja wokół pojęcia choroby toczy się tak długo, jak długo człowiek zmaga się ze złym samopoczuciem i różnego typu dolegliwościami.

 • Wobec zgody domniemanej i zawłaszczania zwłok do transplantacji

  Podjęte jeszcze w latach 80. ubiegłego stulecia przez Ministerstwo Zdrowia inicjatywy opracowania przepisów dotyczących pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów zaowocowały w Polsce lepszym prawodawstwem w tym względzie.

 • Wobec uporczywej terapii

  O ile to możliwe, należy wyraźnie odróżniać uśmiercanie z litości (czyli eutanazję) od rezygnacji z uporczywej terapii.

 • Autonomia lekarza i pacjenta a cel medycyny

  W latach 1970-1980 przeprowadzono w angloamerykańskiej bioetyce dość ostrą krytykę paternalizmu w praktyce medycznej.

 • Tajemnica Lekarska

  Z praktyką lekarską łączy się dostęp do informacji o pacjencie dotyczących nie tylko stanu jego zdrowa.

27 artykułów - strona 3 z 3

Zadaj pytanie ekspertowi

Prosimy o zadawanie pytań dotyczących wątpliwości z dziedziny etyki w codziennej praktyce lekarskiej.
Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!