Regulacje systemu publicznej opieki zdrowotnej w Polsce a zagrożenia dla tajemnicy lekarskiej

10.02.2016
dr n. med. Konstanty Radziwiłł
VIII Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” Co i komu lekarz może powiedzieć o swoim pacjencie, 7 maja 2015 r. Kraków
Zobacz także