Problemy z zachowaniem tajemnicy lekarskiej w codziennej praktyce - czy zawsze pamiętamy o tym obowiązku

05.02.2016
prof. M. Czarkowski, Ośrodek Bioetyki NRL, Warszawski Uniwersytet Medyczny
VIII Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” Co i komu lekarz może powiedzieć o swoim pacjencie, 7 maja 2015 r. Kraków
Zobacz także