Rola terapii personalizowanych

16.03.2022
Kurier MP

Wyzwaniem są wciąż kwestie onkologiczne, przede wszystkim rak trzustki i rak dróg żółciowych. Wierzę, że mogą tu odegrać rolę strategie terapii personalizowanych, bazujące na ocenie mutacji genowych zwiększających podatność na określone leki – wyjaśnia prof. Piotr Milkiewicz, kierownik Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prof. Piotr Milkiewicz. Fot. MP

Co stanowi przedmiot zainteresowań badawczych Pana Profesora i zespołu, którym Pan kieruje?

Prof. Piotr Milkiewicz: Kieruję Kliniką Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Nasz profil kliniczny, a co za tym idzie zainteresowania badawcze związane są z dwoma zagadnieniami.

Pierwsze to przeszczepienia wątroby. Do naszych zadań należy miedzy innymi kwalifikacja pacjentów do zabiegu przeszczepienia tego narządu oraz długofalowa opieka po zabiegu. Najczęściej pacjenci trafiają do nas w 5-7 dobie po przeszczepieniu i od tego momentu są już przez nas prowadzeni przez wiele lat.

Poza publikacjami dotyczącymi wskazań i wyników przeszczepień w różnych grupach pacjentów, interesują nas problemy związane ze schyłkową niewydolnością tego narządu i jej powikłaniami. Doc. Joanna Raszeja-Wyszomirska realizuje projekty dotyczące skrajnego wyniszczenia (kacheksji) w marskości oraz patogenezy niewydolności nerek u tych chorych. Warto pamiętać, że zespół wątrobowo-nerkowy jest jednym z najgroźniejszych powikłań zaawansowanej marskości i większości przypadków kończy się zgonem pacjenta, jeżeli na czas nie wykona się przeszczepienia wątroby.

Głównym obszarem zainteresowania prof. Macieja Wójcickiego jest z kolei analiza powikłań po przeszczepieniu wątroby oraz sposobów radzenia sobie z nimi.

Drugie najważniejsze zagadnienie, którym się zajmujemy, to choroby rzadkie wątroby o profilu autoimmunologicznym i cholestatycznym.

Czy w ramach swojej działalności leczniczej otaczacie Państwo szczególną opieką pacjentów z pewnymi (jakimi?) chorobami układu pokarmowego?

Nasz ośrodek należy do europejskiej sieci ośrodków referencyjnych z zakresu rzadkich chorób wątroby (European Reference Network – RARE Liver). Wśród naszych pacjentów największą grupę stanowią chorzy z 4 rzadkimi chorobami wątroby: autoimmunologicznym zapaleniem wątroby (AIH), pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych (PSC), pierwotnym zapaleniem dróg żółciowych (PBC) i cholangiopatią IgG4. Od kilku lat są oni kierowani do nas z terenu całej Polski. Aktualnie pod naszą stałą opieką znajduje się już prawie 2 tys. takich chorych. Jest to najprawdopodobniej największa grupa pacjentów z tymi schorzeniami leczona w jednym ośrodku w krajach Unii Europejskiej. Jesteśmy w tym obszarze bardzo aktywni naukowo, uczestniczymy i inicjujemy międzynarodowe projekty badawcze dotyczące tych schorzeń. Tu na szczególne wyróżnienie zasługuje dr Maciej Janik, bardzo aktywny uczestnik wielu z tych projektów. Oczywiście staramy się zapewnić naszym pacjentom kompleksową opiekę zarówno w zakresie diagnostyki, jak i leczenia. Wielu z nich wymaga lub będzie wymagać przeszczepienia wątroby, zatem niewątpliwą korzyścią dla tych chorych jest nasza bliska współpraca z prowadzoną przez prof. Krzysztofa Zieniewicza Kliniką Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby. To największy w Polsce ośrodek transplantacji wątroby.

strona 1 z 2
Zobacz także
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.