Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory (HFpEF) u pacjenta w starszym wieku

27.05.2022
prof. dr hab. n. med. Piotr Rozentryt
III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze

Wybrane treści dla pacjenta: