Czy zespół stymulatorowy może stanowić realny problem?

07.10.2022
dr hab. n. med. Piotr Kukla
Oddział Internistyczno-Kardiologiczny, Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza, Gorlice

Wybrane treści dla pacjenta
  • Zespół preekscytacji
  • Częstoskurcz nadkomorowy
  • Zaburzenia rytmu serca (arytmia) u dzieci
  • Migotanie przedsionków
  • Arytmie komorowe
  • Stymulacja przezprzełykowa serca