Ogólne zasady leczenia hipoglikemizującego u starszego pacjenta chorego na cukrzycę

13.01.2023
prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki
Oddział Kliniczny Chorób Metabolicznych i Diabetologii UJ CM, Kraków