Leczenie przeciwarytmiczne u chorych po 80. roku życia

10.03.2023
dr hab. n. med. Maciej Wybraniec
I Katedra i Klinika Kardiologii SUM, Katowice

Wybrane treści dla pacjenta
  • Zaburzenia rytmu serca (arytmia) u dzieci
  • Arytmie komorowe
  • Częstoskurcz nadkomorowy
  • Stymulacja przezprzełykowa serca
  • Zespół preekscytacji
  • Migotanie przedsionków

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.