Leczenie przeciwarytmiczne u chorych po 80. roku życia

10.03.2023
dr hab. n. med. Maciej Wybraniec
I Katedra i Klinika Kardiologii SUM, Katowice

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Zaburzenia rytmu serca (arytmia) u dzieci
  • Stymulacja przezprzełykowa serca
  • Częstoskurcz nadkomorowy
  • Zespół preekscytacji
  • Arytmie komorowe
  • Migotanie przedsionków