Postępowanie w przypadku czynnościowego podwzgórzowego braku miesiączki – wytyczne Endocrine Society

Postępowanie w przypadku czynnościowego podwzgórzowego braku miesiączki – wytyczne Endocrine Society
04.05.2017
opracowano na podstawie: Functional hypothalamic amenorrhea: an Endocrine Society clinical practice guideline
Gordon C.M., Ackerman K.E., Berga S.L. i wsp.
J. Clin Endocrinol. Metab. jc.2017-00131.  DOI: https://doi.org/10.1210/jc.2017-00131

Ginekologia i położnictwo 2017