Goserelina a leczenie raka piersi u kobiet przed menopauzą

13.06.2014
Opracowano na podstawie: Phase III trial (Prevention of Early Menopause Study [POEMS]-SWOG S0230) of LHRH analog during chemotherapy (CT) to reduce ovarian failure in early-stage, hormone receptor-negative breast cancer: An international Intergroup trial of SWOG, IBCSG, ECOG, and CALGB (Alliance).
Moore H.C.F i wsp.
J. Clin. Oncol., 2014; 32: 5(suppl), abstr. LBA505

Wybrane treści dla pacjenta
  • Choroby piersi
  • Rak piersi - objawy, leczenie, rokowanie
  • Mutacje genu BRCA1 i BRCA2 – uwarunkowany genetycznie rak piersi, jajnika, gruczołu krokowego i trzustki