Morfologia krwi obwodowej. 27-letnia kobieta z nadpłytkowością w okresie połogu

11.04.2022
lek. Bogdan Ochrem1, prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak2
1 Oddział Kliniczny Hematologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
1 Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu