Dolegliwości uroginekologiczne u kobiet leczonych z powodu nowotworów ginekologicznych

Uroginekologia - diagnostyka i leczenie. Dolegliwości uroginekologiczne u kobiet leczonych z powodu nowotworów ginekologicznych

26.08.2020
dr n. med. Miłosz Wilczyński1, prof. dr hab. med. Jacek R. Wilczyński2
1 Klinika Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Onkologicznej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi; 2 Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi