Stanowisko NAMS dotyczące terapii hormonalnej – cz. I

Stanowisko North American Menopause Society z 2022 roku dotyczące terapii hormonalnej – część I

08.05.2023
The 2022 hormone therapy position statement of the North American Menopause Society
Menopause, 2022; 29 (7): 767–794

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Ginekomastia
  • Depresja okołomenopauzalna