Trudny pacjent

 • Pacjent z niepełnosprawnością intelektualną w systemie ochrony zdrowia – co możemy zrobić lepiej

  Pacjent z niepełnosprawnością intelektualną w systemie ochrony zdrowia – co możemy zrobić lepiej

  Dlaczego potrzeby medyczne osób z NI tak często pozostają niezaspokojone?

 • Świat ciszy – <em>savoir-vivre</em> 

  Świat ciszy – savoir-vivre 

  Mamy w Polsce mniejszość językowo-kulturową, o której wiemy bardzo niewiele, a nasze zachowania względem niej często bywają niezręczne. Głusi,1 bo właśnie tej społeczności dotyczy artykuł, mają swoją kulturę, zwaną kulturą Głuchych. Jej fundamentem jest język – polski język migowy.

 • Jak rozwiązać konflikt? Narzędzia skutecznej komunikacji w sytuacjach trudnych

  Jeśli do gabinetu przychodzi pacjent, który od samego początku zachowuje się w sposób utrudniający nawiązanie porozumienia, może to budzić w lekarzu irytację i niechęć do podjęcia starań o komfort psychiczny pacjenta.

 • Jak się komunikować z pacjentem głuchym

  Jak się komunikować z pacjentem głuchym

  Doświadczenie osób głuchych1, które stają przed komunikacyjnym wyzwaniem kontaktu ze służbą zdrowia, pokazuje, że wielu spośród nas, słyszących nie wie, co zrobić ani jak się zachować, aby ta komunikacja była skuteczna oraz pozostawała w zgodzie z obyczajami osób Głuchych.

 • Opis i&nbsp;empatia, czy żargon i&nbsp;obojętność w&nbsp;przekazywaniu pacjentowi informacji?

  Opis i empatia, czy żargon i obojętność w przekazywaniu pacjentowi informacji?

  Jak przekazywać informacje pacjentowi o sposobie leczenia? Zapraszamy do obejrzenia scenek prezentujących lekarza, który tłumaczy pacjentowi przebieg zabiegu bronchoskopii oraz przeczytania komentarzy dr Anny Ratajskiej i mgr Agnieszki Woźniewicz z Centrum Komunikacji Klinicznej.

 • Umiejętność asertywnej odmowy

  Umiejętność asertywnej odmowy

  Asertywność w relacji lekarza z pacjentem wiąże się z celem działania lekarza, umiejętnością kontrolowania własnych emocji, a także nieulegania manipulacjom i naciskom emocjonalnym.

 • Autorytet lekarza a&nbsp;pacjent „wszystkowiedzący”

  Autorytet lekarza a pacjent „wszystkowiedzący”

  Jak rozmawiać z pacjentami, którzy wiedzą lepiej? Jak reagować, gdy pacjenci powołują się na informacje uzyskane z mediów społecznościowych? Zapraszamy do obejrzenia filmu i przeczytania komentarza dr. Tomasza Sobierajskiego.

 • Postępowanie w&nbsp;sytuacjach konfliktowych

  Postępowanie w sytuacjach konfliktowych

  Niestety, nie ma prostych praktycznych zasad dotyczących sposobu rozwiązywania sporów, ale znajomość kilku podstawowych wytycznych może poprawić umiejętność rozwiązywania konfliktów.

 • Pacjent, który wie lepiej

  Pacjent, który wie lepiej

  Jak rozmawiać z pacjentami, którzy w dobie Internetu sami wybierają dla siebie sposób leczenia? Zapraszamy do obejrzenia filmu i przeczytania komentarzy dr Anny Ratajskiej i mgr Agnieszki Woźniewicz z Centrum Komunikacji Klinicznej.

 • Pacjent agresywny, gwałtowny

  Pacjent agresywny, gwałtowny

  Doświadczający rozmaitych emocji, przeżywający frustracje pacjenci mogą zachowywać się w nietypowy sposób, wzbudzając emocje u lekarza. W takiej sytuacji ważne jest, aby lekarz zachował profesjonalizm, okazując spokój i zrozumienie.

19 artykułów - strona 1 z 2

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Współpraca

Centrum komunikacji klinicznej logo