Pacjent z nadciśnieniem płucnym i schyłkową niewydolnością nerek

Pacjent z nadciśnieniem płucnym i schyłkową niewydolnością nerek
12.03.2018
lek. Marcin Waligóra
Klinika Chorób Serca i Naczyń UJ CM
Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
rarediseases@szpitaljp2.krakow.pl
7 Ogólnopolska Konferencja Sekcji Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Wrocław