Pacjent z nadciśnieniem płucnym i schyłkową niewydolnością nerek

Pacjent z nadciśnieniem płucnym i schyłkową niewydolnością nerek
12.03.2018
lek. med. Marcin Waligóra
Klinika Chorób Serca i Naczyń UJ CM w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, Kraków
7 Ogólnopolska Konferencja Sekcji Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Wrocław