Miotonia – praktyczna diagnostyka różnicowa

08.04.2021
dr n. med. Monika Ostrowska
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym i z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II