44-letnia pacjentka z nagłym niedowładem kończyn prawych zakwalifikowana do zabiegu trombektomii mechanicznej

Choroby naczyniowe mózgu. 44-letnia pacjentka z nagłym niedowładem kończyn prawych zakwalifikowana do zabiegu trombektomii mechanicznej

17.05.2023
lek. Paweł Wrona1,2, lek. Aleksandra Pawlicka1
1 Oddział Kliniczny Neurologii, Szpital Uniwersytecki, Kraków; 2 Katedra Neurologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Udar mózgu
  • Migotanie przedsionków
  • Endarterektomia