Wpływ zaburzeń snu na ryzyko i następstwa udaru mózgu

Omówienie stanowiska European Academy of Neurology, European Respiratory Society, European Stroke Organization oraz European Sleep Research Society

18.11.2021
Omówienie artykułu: EAN/ERS/ESO/ESRS statement on the impact of sleep disorders on risk and outcome of stroke
C.L.A. Bassetti, W. Randerath, L. Vignatelli i wsp.
Opracował: lek. Michał Błaż
Eur. J. Neurol. 2020; 27(7): 1117–1136