Artykuły przeglądowe

 • Czy polscy pracownicy służby zdrowia odpowiednio dbają o higienę rąk?

  Prof. Waleria Hryniewicz mówi o dokumencie WHO, który Polska podpisała, dot. momentów higieny rąk, jasno pokazującym kiedy musimy dezynfekować ręce. Przestrzeganie tych procedur jest niewystarczajace, dlatego wprowadzono również jako mocne zalecenie obserwację higieny rąk w szpitalach. Niestety, wiele jednostek nie spełnia tych kryteriów.

 • Intensywna terapia – postępy 2016/2017

  Autorzy przedstawiają wybrane publikacje oraz wytyczne i stanowiska ekspertów z 2016 roku i początku 2017 roku dotyczące niewydolność oddechowej, sepsy, ostrego uszkodzenia nerek, bólu, pobudzenia i majaczenia, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, krwawień i zaburzeń krzepnięcia krwi po urazach, wycofywania się z inwazyjnej wentylacji mechanicznej płuc, stosowania leków blokujących złącze nerwowo-mięśniowe i żywienia u pacjentów na oddziale intensywnej terapii.

 • Intensywna terapia - postępy 2015/2016 (cz. II)

  Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2015 i początku 2016 roku dotyczące niewydolności oddechowej, cewnikowania naczyń, płynoterapii i ostrego uszkodzenia nerek, żywienia ciężko chorych, szpitalnych zespołów szybkiego reagowania, resuscytacji krążeniowo-oddechowej i opieki poresuscytacyjnej, monitorowania hemodynamicznego, leczenia przeciwdrobnoustrojowego i nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej płuc.

 • Intensywna terapia – postępy 2015/2016 (cz. I)

  Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2015 i początku 2016 roku dotyczące sepsy i wstrząsu septycznego, w tym nowe definicje i kryteria rozpoznania oraz wczesne rozpoznanie zakażenia, leczenie sepsy, rokowanie oraz organizacja opieki.

 • Intensywna terapia – postępy 2014/2015

  Autorzy przedstawiają wybrane doniesienia dotyczące zakażeń na oddziale intensywnej terapii, postępowania w ciężkiej sepsie i ostrej niewydolności oddechowej, leczenia płynami i składnikami krwi, żywienia ciężko chorych, pozaustrojowych technik oczyszczania krwi oraz zalecenia dotyczące wstrząsu i monitorowania hemodynamicznego, intensywnej terapii w chorobach układu nerwowego i śpiączce po resuscytacji krążeniowo-oddechowej, pozaustrojowej wymiany gazowej i postępowania u kresu życia.

 • Operacyjne leczenie zapalenia otrzewnej

  Mimo postępu, jaki się dokonuje w chirurgii i intensywnej terapii, leczenie zapalenia otrzewnej pozostaje wyzwaniem terapeutycznym, jest obciążone 20% śmiertelnością i ma znaczący udział wśród przyczyn zgonu z powodu zakażeń ogółem.

 • Intensywna terapia – postępy 2013

  Omówienie najważniejszych doniesień dotyczących zagadnień intensywnej terapii oraz wytycznych praktyki klinicznej dotyczących bólu, pobudzenia i majaczenia, krwawień i zaburzeń krzepnięcia krwi po urazach, aferezy leczniczej, leczenia płynami i zapobiegania rozwojowi oporności na antybiotyki.

 • Intensywna terapia - postępy 2012

  Autorzy omawiają najważniejsze publikacje w 2012 roku dotyczące różnych interwencji terapeutycznych stosowanych w intensywnej terapii.

 • Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego

  Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego (OZWR) pozostaje jedną z najczęstszych przyczyn konsultacji w ramach ostrego dyżuru chirurgicznego. Mimo znaczącego postępu w zakresie metod diagnostycznych i terapeutycznych OZWR jest również jednym z najczęstszych powodów skarg prawnych składanych przez pacjentów.

 • Ostre stany pobudzenia w przebiegu psychoz: postępowanie oparte na EBM praktykowane w USA

  Ostre stany pobudzenia często występują w przebiegu zaburzeń psychotycznych, gdyż zarówno u chorych na schizofrenię, jak i u osób z zaburzeniem schizoafektywnym lub z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym (bipolar disorder – BD) typu I ryzyko wystąpienia pobudzenia w pewnych okresach jest duże.

35 artykułów - strona 1 z 4

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.