Pozostałe problemy

 • Zespoły gorączek nawrotowych

  Gorączka jest jednym z najczęściej obserwowanych objawów klinicznych u dzieci. Podgrupę gorączek o nieustalonej przyczynie (fever of unknown origin – FUO) stanowią gorączki okresowe/nawrotowe.

 • Urazy u kobiet w ciąży

  Artykuł w sposób kompleksowy i zgodny ze współczesną wiedzą z zakresu ginekologii, medycyny ratunkowej i psychiatrii przedstawia skutki urazów, których mogą doznawać kobiety w ciąży. Do urazów tych nie dochodzi wcale tak rzadko, jak się uważa, a dotyczą zawsze życia przynajmniej dwóch osób, co nie pozostaje bez wpływu na doświadczane z tego powodu emocje.

 • Chirurgia urazowa – postępy 2010

  Determinacja, z jaką chirurdzy ogólni i ortopedzi usiłują zatrzymać w swych objęciach traumatologię, jest godna najwyższego podziwu. Nieszczęście polega na tym, że w obu przypadkach traumatologia stanowi dla nich piąte koło u wozu, nasi szanowni Koledzy żyją bowiem

 • Postępowanie w przypadku urazów. Zalecenia Sekcji Urazów Towarzystwa Chirurgów Polskich

  Ogromna większość autorytetów w zakresie chirurgii urazowej jest zgodna co do tego, że ofiary wypadków należy leczyć według innej, dziś w całym świecie powszechnie przyjętej reguły stay and play – zostań i działaj.

 • Oparzenie dróg oddechowych i przełyku

  Wysoka temperatura oraz niektóre lotne substancje chemiczne mogą spowodować oparzenie dróg oddechowych. Uszkodzenie górnych dróg oddechowych może skutkować szybko rozwijającym się obrzękiem prowadzącym do niedrożności, zwłaszcza w przypadku oparzeń krtani. Ofiara oparzenia wymaga niezwłocznie intubacji, zanim dojdzie do niedrożności. Na oparzenie górnych dróg oddechowych mogą wskazywać pęcherze na wargach, opalone włosy na brodzie i w nozdrzach.

 • Resuscytacja podjęta przez przygodnego świadka zwiększa szanse uniknięcia powikłań neurologicznych

  U chorych z nagłym zatrzymaniem krążenia samo uciskanie klatki piersiowej przez przygodnego świadka, w porównaniu z pełną resuscytacją krążeniowo-oddechową, wiązało się z nieznamiennie większym prawdopodobieństwem korzystnego stanu neurologicznego chorego w 30 dni po zatrzymaniu krążenia i jest, według autorów, preferowaną techniką resuscytacji w tej sytuacji klinicznej. Podjęcie jakichkolwiek czynności resuscytacyjnych przez przygodnego świadka w porównaniu z niepodjęciem resuscytacji, zwiększa prawdopodobieństwo korzystnego stanu neurologicznego chorego w 30 dni po zatrzymaniu krążenia.

 • Profilaktyczne stosowanie antybiotyków w leczeniu chorych na ostre martwicze zapalenie trzustki - metaanaliza

  Profilaktyczne stosowanie antybiotyków w przebiegu ostrego martwiczego zapalenia trzustki nie zmniejsza w sposób statystycznie istotny ryzyka zakażenia ogniska martwicy, zgonu, zakażenia pozatrzustkowego lub konieczności podjęcia

99 artykułów - strona 10 z 10

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.