Koncepcja "baby lung” podstawą ultraprotekcyjnej wentylacji mechanicznej w zespole ostrej niewydolności oddechowej ARDS

Koncepcja "baby lung” podstawą ultraprotekcyjnej wentylacji mechanicznej w zespole ostrej niewydolności oddechowej ARDS

26.10.2015
prof. Luciano Gattinoni, Department of Anesthesiology and Intensive Care, University of Milan