Porównanie połączenia niwolumabu z ipilimumabem i niwolumabu w monoterapii jako leczenie adiuwantowe chorych na czerniaka w stopniu zaawansowania IIIB–D i IV po wycięciu nowotworu (CheckMate 915)

15.05.2023
Omówienie artykułu: Adjuvant therapy of nivolumab combined with ipilimumab versus nivolumab alone in patients with resected stage IIIB-D or stage IV melanoma (CheckMate 915)
Weber J.S., Schadendorf D.,Del Vecchio M. i wsp.
Journal of Clinical Oncology, 2023; 41: 517–527; DOI: https://doi.org/10.1200/JCO.22.00533

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Znamiona barwnikowe
  • Badanie dermatoskopowe
  • Czerniak

Przypadki kliniczne przesłane przez użytkowników serwisu

Jeśli chcesz przesłać nam opis przypadku, przygotuj tekst i prześlij na adres redakcji.

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Przegląd badań