Większa skuteczność rehabilitacji stacjonarnej

Jerzy Dziekoński
Kurier MP

Wybrane treści dla pacjenta
  • Ciało obce w krtani
  • Pacjent po amputacji kończyny – postępowanie i powikłania
  • Podstawowe ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne dla osób pracujących głosem
  • Urazy krtani
  • Rak krtani
  • Urazy zewnętrzne krtani
  • Bronchoskopia
  • Uraz jatrogenny krtani
  • Rehabilitacja głosu
  • Stany przedrakowe krtani