Insulinooporność jako potencjalny czynnik ryzyka wystąpienia dużej depresji: badanie kohortowe

09.05.2023
Omówienie artykułu: Incident major depressive disorder predicted by three measures of insulin resistance: a Dutch cohort study
K. T. Watson, J. F. Simard, V. W. Henderson i wsp.
American Journal of Psychiatry, 2021; 178: 914–920