Zaburzenia związane z używaniem Internetu. Część 1. Dobrodziejstwa i pułapki sieci

14.12.2021
dr n. med. Bohdan Tadeusz Woronowicz
psychiatra, specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień
Centrum Konsultacyjne AKMED w Warszawie