Jakie zagrożenie zdrowotne może wiązać się z używaniem dopalaczy?

05.08.2014
dr n. med. Bogusław Habrat,
Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie