Codzienne rutynowe czynności w celu zachowania wyrównanego nastroju w realiach kryzysu COVID-19

Utrzymywanie codziennych rutynowych czynności w celu zachowania wyrównanego nastroju. Założenia teoretyczne, dane naukowe i możliwe interwencje w przypadkach zaburzeń rytmu okołodobowego w realiach kryzysu COVID-19

19.04.2023
Maintaining daily routines to stabilize mood: theory, data, and potential intervention for circadian consequences of COVID-19
G. Murray, J. Gottlieb, H.A. Swartz
The Canadian Journal of Psychiatry, 2021; 66 (1): 9–13