Bradykardia jako konsekwencja interakcji duloksetyny z metoprololem

27.01.2020
dr hab. n. med. Jarosław Woroń1, dr hab. n. med. Marcin Siwek2
1 farmakolog kliniczny, Uniwersytecki Ośrodek Monitorowania Działań Niepożądanych Leków Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
2 specjalista psychiatra, Zakład Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie