Ból krzyża jako konsekwencja interakcji tadalafilu z sertraliną stosowanych u chorego na depresję

14.03.2023
dr hab. n. med. Jarosław Woroń1, dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ2
1 Uniwersytecki Ośrodek Monitorowania Działań Niepożądanych Leków Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
2 Zakład Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Depresja u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
  • Depresja
  • Bóle w odcinku lędźwiowym kręgosłupa
  • Depresja maskowana
  • Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży
  • Depresja i psychoza poporodowa
  • Ból krzyża
  • Depresja sezonowa
  • Depresja okołomenopauzalna